Friday, March 4, 2011

1/2 drpd 62

Dari Abi al-Abbas Sahl bin Sa'd al-Saidiy radiyallahu anh katanya: Telah datang seorang lelaki kepada Nabi S.A.W lalu berkata; Ya Rasulullah! Tunjukkanlah kepada aku suatu amal yang apabila aku kerjakannya, dikasihi aku oleh Allah dan dikasihi aku oleh manusia. Kemudian Rasullulah berkata: Hendaklah zahid pada dunia, nescaya engkau dikasihi Allah; dan engkau zahid pada apa yang di sisi manusia, nescaya engkau dikasihi oleh manusia.

Hadith hasan, diriwayatkan Ibn Majah dan lainnya dengan sanad-sanad yang baik.

No comments: